Posty

Dziś musisz tylko być sobą - Drogi Evanie Hansenie ~ Val Emmich

Uwięziona pomiędzy światami ~ Sara Oliver

Na wszystko, co ma początek, kiedyś przychodzi koniec - Było i nie było ~ Ryszard Marian Mrozek